Algemene voorwaarden

Betalingen

 • Bij inschrijving verplicht je je tot het betalen van het gehele lesgeld. Ook voor het niet kunnen volgen van danslessen door verhindering, vakantie, ziekte e.d. blijft je verplicht te betalen.
 • Je dient het cursusgeld uiterlijk op de eerste lesdag te hebben voldaan.
 • Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden, en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor wordt ingeschreven.

Persoonsgegevens

 • De door jouw opgegeven persoonsgegevens vallen onder bescherming van de privacy en worden niet aan derden beschikbaar gesteld.
 • Wijzigingen van emailadres of telefoonnummer gelieve je zo spoedig mogelijk aan te passen in jouw cursistenaccount.

Afmelden en inhalen: uitgebreide info in jouw bevestigingsmail en onder meest gestelde vragen op de pagina contact

 • Indien je verhinderd bent om deel te nemen aan een les dien je dit uiterlijk 16.00 uur op te geven in jouw cursisten account zodat wij kunnen anticiperen op de verhouding leider/volger en bijv. hulpheren niet voor niets komen.
 • Gemiste lessen kunnen na overleg met de administratie worden ingehaald.
 • Maximaal 2 x in een cursusseizoen van 10 weken in dezelfde lesweek van jouw afmelding.
 • Indien er een vervangende cursus is en de verhouding M/V het toelaat.
 • Indien tijdig afgemeld via uw eigen cursistenaccount

Annulering

 • In geval van overmacht kunnen wij de cursus annuleren. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld te weinig cursisten of langdurige ziekte van een docent.
 • Bij annulering vóór aanvang van de cursus zal het volledige lesgeld worden terugbetaald. Bij annulering tijdens de cursus zal terugbetaling plaatsvinden op basis van het aantal genoten lessen.
 • Wij behouden ons het recht voor om gedurende een cursus of aan het begin van een nieuwe cursus nieuwe docenten aan te stellen. Annulering om reden van wisseling van docenten is niet mogelijk.

Divers

 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen, vermissing of diefstal van uw eigendommen.
 • Wij hebben het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de cursus of les locatie te weigeren.
 • Bezoekers, cursisten en gasten dienen zich te houden aan de huisregels van de les locatie.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van de les locatie door toedoen van een bezoeker zullen op deze worden verhaald.
 • Het is zonder toestemming niet toegestaan om tijdens de lessen opnameapparatuur (film of audio) te gebruiken.
 • Klachten kunnen worden doorgegeven via het contactformulier en zullen na ontvangst zorgvuldig behandeld worden.
 • Tijdens de cursussen en events is het mogelijk dat wij foto’s en video-opnames maken welke gebruikt kunnen worden ter promotie op eigen of andere media.