Huisregels

Download onze Huisregels

Huisregels Typical Tropical                           

 • Bij inschrijving verplicht u zich tot het betalen van het gehele lesgeld. Ook voor het
  niet kunnen volgen van danslessen door verhindering, vakantie, ziekte e.d. blijft u verplicht te betalen.
 • U dient het cursusgeld minus eventuele aanbetaling op de eerste lesdag te hebben voldaan.
 • Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden, en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor wordt ingeschreven.
 • De door u opgegeven persoonsgegevens vallen onder bescherming van de privacy en worden niet aan derden beschikbaar gesteld.
 • Wijzigingen van emailadres of telefoonnummer gelieve u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 • Gemiste lessen kunnen na overleg met de administratie worden ingehaald
  • Maximaal 3 x in een cursusseizoen van 10 weken (uitzonderingen in overleg)
  • Indien er een vervangende cursus is en de verhouding M/V het toelaat
  • Indien uiterlijk 16.00 uur afgemeld in je Bueno account (log in en zet bij de bewuste datum jezelf uiterlijk tot 16.00 uur op afwezig)
  • Geef je verzoek tot inhalen door aan danslessen@typicaltropical.nl of sms/app naar 0652711866 o.v.v. je naam en cursus/dag en de gewenste cursus / inhaaldag!
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen, vermissing
  of diefstal van uw eigendommen.
 • Wij hebben het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de cursus
  of les locatie te weigeren.
 • Bezoekers, cursisten en gasten dienen zich te houden aan de huisregels van de leslocatie.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van de les locatie door
  toedoen van een bezoeker zullen op deze worden verhaald.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de lessen opnameapparatuur (film of audio) te gebruiken.
 • In geval van overmacht kunnen wij de cursus annuleren. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld te weinig cursisten of langdurige ziekte. Bij annulering vóór aanvang
  van de cursus zal het volledige lesgeld worden terugbetaald. Bij annulering tijdens de cursus zal terugbetaling plaatsvinden op basis van het aantal genoten lessen.
 • Klachten kunnen worden doorgegeven via het contactformulier op
  www.typicaltropical.nl en zullen na ontvangst zorgvuldig behandeld worden.
 • Wij behouden ons het recht voor om gedurende een cursus of aan het begin van een nieuwe cursus nieuwe docenten aan te stellen. Annulering om reden van wisseling
  van docenten is niet mogelijk.
 • Tijdens de cursussen is het mogelijk dat wij foto’s en video-opnames maken welke gebruikt kunnen worden ter promotie op eigen of andere media.