NEWS

Coronavirus protocol

Door Typical Tropical | In Geen categorie | on 11 maart, 2020

PROTOCOL CORONA VIRUS (update 13-3-2020)
(English below)

Wij hanteren voor dit protocol de richtlijnen welke door de overheid en het RIVM worden verstrekt.
Op basis daarvan is er op dit moment geen reden om evenementen met minder dan 100 personen te vermijden of af te gelasten. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet en houden je van wijzigingen op de hoogte middels sms, mail, social media en uiteraard op deze pagina.


Heb je griepverschijnselen (koorts, hoesten etc.) of ben je onlangs in een gebied geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Meld je dan af voor de dansles en neem telefonisch contact op met je huisarts

Om het risico op besmetting te verkleinen verzoeken wij iedereen om zich te houden aan de adviezen van het RIVM  en de aanvullende maatregelen op de dansschool.

 • Was je handen direct voor de les GRONDIG (minimaal 20 seconden)
 • Op de toiletten zijn zeep en papieren tissues beschikbaar
 • Wij ontsmetten regelmatig de deurklinken en drukknoppen v.d. toiletten
 • We wisselen voorlopig indien mogelijk minder vaak/niet van danspartner
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en was daarna gelijk je handen weer GRONDIG
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg

Voor specifiek advies op lokaal niveau wordt aanbevolen om contact op te nemen met de GGD en de gemeente.


PROTOCOL CORONA VIRUS (update 13-3-2020)

For this protocol we use the guidelines provided by the government and RIVM.
Based on this, there is currently no reason to avoid or cancel events with fewer than 100 people. We will of course keep a close eye on developments and will keep you informed of changes by text message, email, social media and of course on this page.


Do you have flu symptoms (fever, cough, etc.) or have you recently been in an area with widespread spread of the coronavirus? Cancel your class and contact your GP by phone

To reduce the risk of contamination, we ask everyone to adhere to the recommendations of the RIVM and the additional measures at the dance school

 • Wash your hands just before the class starts THOUROUGHLY (at least 20 sec)
 • Soap and paper tissues are available in the toilets
 • We regularly disinfect the door handles and push buttons
 • Where possible we will no longer change dance partners for the time being
 • Couch and sneeze in the inside of your elbow and wash your hands again THOUROUGHLY
 • Use paper handkerchiefs and trow them away after using

For specific advice at the local level, it is recommended to contact the GGD Municipal Health Service and the municipality

No Comments to "Coronavirus protocol"